Forlaget KRAPS


OM ROMANEN

Seks kvinder og seks mænd søger mod nye horisonter i en psykoterapigruppe omkring årtusindeskiftet. De kender ikke hinanden og er drevet eller tiltrukket til gruppen af vidt forskellige årsager. Fælles for alle er et ønske om forandring i deres liv, dog uvidende om hvordan de opnår en sådan i løbet af kursets fem gruppetræf (internat á 4 døgn) over året.

Deltagerne introduceres en efter en for læseren idet de ankommer til det første gruppetræf og på deres karakteristiske facon reagerer på mødet med de andre deltagere og terapeuterne. Hurtigt dannes sympatier og antipatier der imidlertid ændrer sig som handlingen skrider frem. I takt med at trygheden i gruppen øges gennem igangsatte øvelser, terapeutiske sessioner og spontan lyst til at komme hinanden nærmere, dukker tanker og følelser op der normalt ikke ser dagens lys. Dybe almenmenneskelige eksistentielle grundtemaer viser sig, og de fleste berøres af den enkeltes heroiske kamp for at eksistere. Som kursusdeltager får man uvilkårligt respekt når man ser og begynder at forstå tyngden af den enkeltes sorg, smerten over uopfyldte håb, fornægtelsen af egen værdi, angsten, fornedrelsen osv. Deltagerne begynder at opfatte sig selv og de andre som meget mere end en social rolle i samfundet. Dybe venskaber dannes og forlades, kærlighed blomstrer og visner, håb tændes, konflikter opstår og løses og hver enkelt får indsigt i hvordan de selv er med til at skabe de mellemmenneskelige besværligheder de ofte støder ind i i nærkontakt med andre mennesker.

Som læser sidder man på første række når den enkeltes nye, dristige udspil åbner for overraskende udviklingsmuligheder, både under og imellem gruppetræffene. Der eksperimenters på livet løs på arbejdspladser såvel som i privat regi hvor flere af deltagerne træffes på kryds og tværs.

Romanen indeholder brugbare, håndgribelige psykoterapeutiske teknikker og viden. Den er skrevet i en letlæselig stil som forener det underholdende med det fagpsykologiske og kan med udbytte og til inspiration læses af lægmænd såvel som af psykoterapeutisk skolede.

Bagerst i bogen har forfatterne tilføjet fagligt betonede kommentarer til hvert enkelt kapitel.

God fornøjelse med læsningen.

Romanen er på 463 sider og koster 220 kr. 


Køb romanen her

Til forsiden | Om forfatterne | Anmeldelser | Læserkommentarer | Køb romanen